Storitve

Nudim samoplačniško psihoterapevtsko obravnavo posameznika_ce (individualna psihoterapija), psihoterapevtsko obravnavo parov (partnerska psihoterapija)  in svetovanje pri vedenjskih in vzgojnih izzivih otrok ter mladostnikov.

Vrsta psihoterapije, ki jo pri svojem delu uporabljam, je realitetna terapija. Omogočam vam razgovor in podporo pri prevzemanju lastne odgovornosti za usmerjanje svojega življenja k bolj učinkovitim izbiram med možnostmi, ki so vam na razpolago. Podpiram vas na poti k iskanju in ohranjanju ravnovesja v različnih življenjskih položajih. Spremljam vas v trenutkih stiske, vse dokler si sčasoma ne povrnete nadzora nad težavno situacijo, v kateri ste se znašli, in izberete učinkovitejša vedenja, ne več bolečih in samodestruktivnih.

Psihoterapija poteka na rednih srečanjih, na istem mestu, enkrat tedensko ali enkrat na dva tedna, odvisno od potreb stranke. Na uvodnem srečanju stranka predstavi svojo stisko in izpostavi namen obiskovanja psihoterapije. Sklene se terapevtski dogovor, v katerem se s stranko pogovorim o poteku psihoterapije, in dogovor o zaupnosti. Vse povedano ostane znotraj prostora in odnosa psihoterapevt – stranka.

V primeru, da se predvidenega srečanja stranka ne more udeležiti, ga je potrebno odpovedati vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom.

Življenje ni vedno vedro in prijetno, vedno pa ga je vredno obvladati. Omogočite si spremembo, ki vam bo dala več zavedanja in nove izkušnje.