Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija običajno traja 60 minut.

Na srečanjih stranka s pomočjo metod in spoznanj realitetne terapije, ki jih pri svojem delu uporabljam, širi polje razumevanja sebe v luči notranjih dogajanj, ki jih doživlja v različnih okoliščinah. Prav ta so namreč tista, ki tvorijo posebnost njenega življenja in velikokrat tudi ponavljajoče se vzorce v odnosih z drugimi ljudmi. Proces psihoterapije se načeloma zaključi, ko stranka vzpostavi ravnovesje s seboj in okoljem, razvije realna pričakovanja in izbira razlago situacije, s katero bo razreševala frustracijo

Individualna psihoterapija je primerna za vsakogar, ki:

– se znajde v čustveni stiski ob spopadanju z življenjskimi izzivi (poroka, ločitev, rojstvo otroka, osamosvojitev otroka, proces žalovanja ob izgubi pomembnih oseb, soočanje z boleznijo sebe in bližnjih, zasvojenost …);

– zaznava primanjkljaje na področju pomembnih medosebnih odnosov (slab odnos, nesoglasja, odsotnost odnosov, nepovezanost, soočanje z občutki ljubosumja, z nezvestobo, nasiljem, odvisnostmi, težavami v spolnosti, strahom pred zapustitvijo …);

– se pri sebi sooča s težkimi občutki (nezadovoljstvo, nemoč, razočaranje, tesnobnost, strah, stres, zaskrbljenost, krivda, sram, občutek manjvrednosti, nesprejemanje lastne osebnosti in posebnosti, pomanjkanje volje do življenja, pomanjkanje smisla v svojem življenju …), slabo samopodobo, nizko samozavestjo;

– doživlja daljša obdobja stopnjevane žalosti, panične napade, fobije, nihajoče razpoloženje;

–  išče načine za obvladovanje različnih odvisnosti.

Individualna terapija je primerna za razreševanje različnih psihosomatskih težav. Zavedati pa se je potrebno, da je psihoterapevtski proces obravnave tovrstnih težav dolgotrajen proces in lahko traja tudi več let.