Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija običajno traja 60 minut.

Na srečanjih stranka s pomočjo metod in spoznanj realitetne terapije, ki jih pri svojem delu uporabljam, širi polje razumevanja sebe v luči notranjih dogajanj, ki jih doživlja v različnih okoliščinah. Prav ta so namreč tista, ki tvorijo posebnost njenega življenja in velikokrat tudi ponavljajoče se vzorce v odnosih z drugimi ljudmi. Proces psihoterapije se načeloma zaključi, ko stranka vzpostavi ravnovesje s seboj in okoljem, razvije realna pričakovanja in izbira razlago situacije, s katero bo razreševala frustracijo

Individualna psihoterapija je primerna za vsakogar, ki:

– se znajde v čustveni stiski ob spopadanju z življenjskimi izzivi (poroka, ločitev, rojstvo otroka, osamosvojitev otroka, proces žalovanja ob izgubi pomembnih oseb, soočanje z boleznijo sebe in bližnjih, zasvojenost …);

– zaznava primanjkljaje na področju pomembnih medosebnih odnosov (slab odnos, nesoglasja, odsotnost odnosov, nepovezanost, soočanje z občutki ljubosumja, z nezvestobo, nasiljem, odvisnostmi, težavami v spolnosti, strahom pred zapustitvijo …);

– se pri sebi sooča s težkimi občutki (nezadovoljstvo, nemoč, razočaranje, tesnobnost, strah, stres, zaskrbljenost, krivda, sram, občutek manjvrednosti, nesprejemanje lastne osebnosti in posebnosti, pomanjkanje volje do življenja, pomanjkanje smisla v svojem življenju …), slabo samopodobo, nizko samozavestjo;

– doživlja daljša obdobja stopnjevane žalosti, panične napade, fobije, nihajoče razpoloženje;

–  išče načine za obvladovanje različnih odvisnosti.

Individualna terapija je primerna za razreševanje različnih psihosomatskih težav, saj ima način razmišljanja morda veliko opraviti z dogajanjem v našem telesu. Zavedati pa se je potrebno, da je psihoterapevtski proces obravnave tovrstnih težav dolgotrajen proces in lahko traja tudi več let.